Svinjak

Svinjak

Ostra, neizprosna obtožba licemerstva sodobne družbe in njene fasade iluzornih vrednot je tema dramskega teksta “Svinjak” Pier Paola Pasolinija. Slovenska praizvedba je nastala po prevodu Miklavža Komelja, režijo pa je podpisal poznavalec Pasolinijevega opusa, hrvaški režiser Ivica Buljan.

Pasolini je bil pesnik, pisatelj, dramatik, filmski režiser, predvsem pa temeljni italijanski mislec šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je znal z izjemno intelektualno pronicljivostjo secirati tedanjo družbo, svoje življenje, od samega začetka tesno povezano z umetniškim ustvarjanjem. Kot dramatik je nasprotoval malomeščanskemu gledališču kot tudi politično angažiranemu gledališču, ki je prepogosto pridobivalo konformistične poteze. Njegova je pot protinaturalističnega “gledališča Besede”, ki sloni na pomenu izrečene besede, idej, kritične refleksije. V času izoblikovanja te umetniške usmeritve nastane tekst “Svinjak”, groteskna prispodoba revolucionarnega konformizma, razrednih konfliktov v obdobju študentskih protestov. Svinjak, po katerem je leta 1969 nastal film, predstavlja krut in neizprosen prerez malomeščanske neokapitalistične družbe.

Prevod
Lektor
Oblikovanje scene
Oblikovanje kostumov
Skladatelj
Zborovodja
Koreografija
Oblikovanje svetlobe
Oblikovanje zvoka
Vodja predstave
Šepetalka
Tehnični vodja
Miklavž Komelj
Jože Faganel
Anusc Castiglioni, Giulia Bonaldi
Ana Savić - Gecan
Mitja Vrhovnik Smrekar
Igor Zobin
Tanja Zgonc
Rafael Cavarra
Diego Sedmak
Sonja Kerstein
Neda Petrovič
Peter Furlan
  • Izvođači
  • Primož Forte, Lara Komar, Maja Blagovič, Vladimir Jurc, Janko Petrovec, Robert Waltl, Jose, Dušan Milič, Rocco Maria Franco, Stojan Colja, Ivan Senine, Sonja Kerstein, Nikla Petruška Panizon, Massimiliano Borghesi, Stojan Colja in drugi
Povratak na naslovnicu

Kultura

S podporo programa
Kultura Evropske unije.

© Copyright Ivica Buljan 2014. Vse pravice pridržane. Pripravil Endora

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spolna stran je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.