Ojdip v Korintu

Ojdip v Korintu

Kaj se je dogajalo z Ojdipom, preden je srečal in ubil svojega očeta, rešil Tebe pred kugo, se poročil z lastno materjo, ne da bi se zavedal, kako dosledno se uresničuje strašna prerokba, izrečena že ob njegovem rojstvu? Iz mita vemo, da je živel v Korintu kot posvojenec tamkajšnjega tirana Poliba in njegove žene Merope. Novorojenca, izpostavljenega divjim zverem na Kitajronu, je nenavaden splet naključij pripeljal v njun dom. Še kot mladenič Ojdip ne ve, da ni pravi sin svojih krušnih staršev. Prav ta del Ojdipovega življenja uprizarja pred skoraj dvema desetletjema napisana in doslej še neuprizorjena Svetinova drama. Svetina nam pokaže, da je Ojdip že v Korintu, še preden je stopil na pot svoje usode, ujet vanjo: že tu je vsa tragedija, vsak korak je nujno že usodna zmota in vsaka zmaga proti bogovom in sfingam le pot v pogubo. Ojdip je že zdaj zlagan, čeprav ga čaka še hujša laž. Imeti ne more ne očeta ne matere ne brata ne otroka, ne da bi bil pogubljen.

Režiser
Dramaturginja
Scenograf
Kostumografinja
Avtor glasbe
Koreografinja
Lektorica
Asistent režiserja
Asistentka dramaturginje
Asistent scenografa
Ivica Buljan
Diana Koloini
Ivan Kožarić
Ana Savić Gecan
Mitja Vrhovnik Smrekar
Tanja Zgonc
Metka Damjan
Robert Waltl
Ana Kržišnik
Iztok Vadnjal
  • Izvođači
  • Marko Mandić, Veronika Drolc, Saša Tabaković, Uroš Fürst, Petra Govc, Aljaž Jovanović, Jose, Polona Vetrih, Alojz Svete, Katja Levstik, Vanja Plut, Ditka Haberl - Zbor, Anže Palka
Povratak na naslovnicu

Kultura

S podporo programa
Kultura Evropske unije.

© Copyright Ivica Buljan 2014. Vse pravice pridržane. Pripravil Endora

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spolna stran je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.