Fedra

Fedra

Mislim da se FEDRA i Hipolit vole, samo on to još ne zna.

Želja erotske majke osporava zakon Oca, ustoličen poredak. U sukobu super-ega i nesvjesnog pulzijanog, u Hipolita prevladava ime oca, koje je nad-Ja i označitelj, zakon i simbol zakona, zato što ga on pounutrašnjuje kao njegov nasljednik i kao sin i po patrijarhalnoj liniji posjednika logosa. Obuzdano i neobuzdano ludilo u sukobu, oni su manje različiti nego što se čini. Nitko nije odgovoran za svoje osjećaje, za činove, i izbore-jest. To je bit slobode «u situaciji» ograničenog suvereniteta i svjesti i nesvjesnog. Razum i ne-razum istodobno.

Racine: klasicist, paleoromantičar i prvi semiotičar neiskazive i nezamislive žudnje, divljeg ćudoređa. Racine je pjesnik histerije jezika: prividnost reda i stege u klasicističkoj dramskoj fakturi i stihu obrnuto je razmjerna kaosu, ludilu i pometnji na razini sadržaja.

Riječi kao crni kristali, sažete, zvonke, okomite, dižu se na prste u rascjepu između svog božanskog i zemaljskog porijekla. Stih je gotovo jednako visok koliko i dug, sprega barbarske ljepote i dvorske forme u paradoksalnom i složenom skladu. Između obje razine, znaka i označenog, struji razotkrivanje smisla žudnje i žudnja za smislom, izraz shvaćen kao raskrižje sadržaja i oblika, strasti – i uma.

Mani Gotovac

Redatelj
Glazba
Scenograf
Kostimografkinja
Koreografi
Asistentica redatelja
Oblikovanje svjetla
Oblikovanje tona
Mise-en-abyme
Mise-en-eventail
Fotografije
Ivica Buljan
Let 3
Robert Somek
Ivana Popovič
Mare Sesardić, Roger Mequin
Nevena Tudor
Miljenko Bengez
Branko Vodeničar
Zlatko Wurzberg
Tomaš Smrtnik
Iva Babaja
  • Izvođači
  • -
Povratak na naslovnicu

Kultura

S podporo programa
Kultura Evropske unije.

© Copyright Ivica Buljan 2014. Vse pravice pridržane. Pripravil Endora

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spolna stran je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.