Fedra

Fedra

Mislim da se FEDRA i Hipolit vole, samo on to još ne zna.

Želja erotske majke osporava zakon Oca, ustoličen poredak. U sukobu super-ega i nesvjesnog pulzijanog, u Hipolita prevladava ime oca, koje je nad-Ja i označitelj, zakon i simbol zakona, zato što ga on pounutrašnjuje kao njegov nasljednik i kao sin i po patrijarhalnoj liniji posjednika logosa. Obuzdano i neobuzdano ludilo u sukobu, oni su manje različiti nego što se čini. Nitko nije odgovoran za svoje osjećaje, za činove, i izbore-jest. To je bit slobode «u situaciji» ograničenog suvereniteta i svjesti i nesvjesnog. Razum i ne-razum istodobno.

Racine: klasicist, paleoromantičar i prvi semiotičar neiskazive i nezamislive žudnje, divljeg ćudoređa. Racine je pjesnik histerije jezika: prividnost reda i stege u klasicističkoj dramskoj fakturi i stihu obrnuto je razmjerna kaosu, ludilu i pometnji na razini sadržaja.

Riječi kao crni kristali, sažete, zvonke, okomite, dižu se na prste u rascjepu između svog božanskog i zemaljskog porijekla. Stih je gotovo jednako visok koliko i dug, sprega barbarske ljepote i dvorske forme u paradoksalnom i složenom skladu. Između obje razine, znaka i označenog, struji razotkrivanje smisla žudnje i žudnja za smislom, izraz shvaćen kao raskrižje sadržaja i oblika, strasti – i uma.

Mani Gotovac

Redatelj
Glazba
Scenograf
Kostimografkinja
Koreografi
Asistentica redatelja
Oblikovanje svjetla
Oblikovanje tona
Mise-en-abyme
Mise-en-eventail
Fotografije
Ivica Buljan
Let 3
Robert Somek
Ivana Popovič
Mare Sesardić, Roger Mequin
Nevena Tudor
Miljenko Bengez
Branko Vodeničar
Zlatko Wurzberg
Tomaš Smrtnik
Iva Babaja
  • Actors
  • -
Back to home page

Culture

With the support of the Culture
programme of the European Union.

© Copyright Ivica Buljan 2014. All rights reserved. Development Endora

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.