Novo kazalište

Izvještaj o projektu 'Nomadi ljepote'

Tako kot v večini držav osrednje in vzhodne Evrope sta bila tudi v hrvaškem sodobnem gledališču scenografija in vizualna kreativnost resno spregledana in zanemarjana kot pomembni komponenti gledališča. Nekoč vplivne šole gledališkega oblikovanja z močnimi predstavniki so bile z menjavo družbenega ureditve prestavljene v ozadje, njihovo vlogo pa sta prevzeli Fakulteta za arhitekturo in Šola za oblikovanje. Tako je nastala vrzel in razpoka med univerzitetno izobrazbo in sodobno prakso, ki je potrebna za celovitost umetnika.

Download izvještaja .DOC format 
Download izvještaja .PDF format 
Povratak na naslovnicu

Kultura

S podporo programa
Kultura Evropske unije.

© Copyright Ivica Buljan 2014. Vse pravice pridržane. Pripravil Endora

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spolna stran je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.