Premiera predstave Močan rod (Der Starke Stamm) v Kranju

Premiera predstave Močan rod (Der Starke Stamm) v Kranju

16.9.2013.

Prezrto, a zato nič manj pomembno in prominentno besedilo nemške dramatike, katerega pravo moč in pomen gledališča prepoznavajo šele danes. Močan rod (Der starke Stamm) tudi v nemškem prostoru po krivici prezrte dramatičarke Marieluise Fleisser bo prva uprizoritev kateregakoli njenega dela v slovenskem gledališču.

Marie Luise Fleiser (1901 – 1974) je tudi v nemškem prostoru po krivici prezrta dramatičarka. Močan rod bo prva uprizoritev kateregakoli njenega dela v slovenskem gledališču.Rojena je bila kot hčerka izdelovalca orodja in železa. Študirala je germanistiko in teatrologijo. Že kot mlada študentka je napisala svojo prvo dramo Umivanje nog (nem. Die Fußwaschung). Od leta 1925 naprej je ponovno  živela v Ingolstadtu. Delo Vice v Ingolstadtu (nem. Fegefeuer in Ingolstadt) je bilo leta 1926 uprizorjeno v Berlinu. Poleti istega leta je  obiskala Brechta v Agsburgu, kjer je izkoristila priožnost za začetek pisanja dela Pionirji v Ingolstadu (nem. Pioniere in Ingolstadt), ki je bilo leta 1929 uprizorjeno v Berlinu in je provzročilo gledališki škandal Weimarske republike. V času nacistične diktature je leta 1935, tako kot mnogi avtoriji, dobila prepoved pisanja. V zadnjih letih vojne je nastalo delo Močno pleme (nem. Der starke Stamm), ki je leta 1950 doživelo premiero na komornih igrah v Münchnu.
Kot pisateljica je bila odkrita leta 1960 po zaslugi mladih avtorjev kot npr. Reiner Werner Fasshinder, Martin Sperr in Franz Xaver Kroetz.


Povratak na naslovnicu

Kultura

S podporo programa
Kultura Evropske unije.

© Copyright Ivica Buljan 2014. Vse pravice pridržane. Pripravil Endora

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spolna stran je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.